Yargıtay: Eşlerden birinin ölmesi aile konutu şerhi niteliğini kaldırmaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eş üzerinde kayıtlı aile konutu niteliğindeki taşınmaza banka borcu nedeniyle ipotek tesis edilirken eşin açık rızasının bulunması gerektiğine ve evliliğin ölüm ile sona ermesinin taşınmazın aile konutu niteliğini ortadan kaldırmayacağına karar verdi.

Mahkeme, Yargıtay, Adalet, Hukuk

Mahkeme, Yargıtay, Adalet, Hukuk

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eş üzerinde kayıtlı aile konutu niteliğindeki taşınmaza banka borcu nedeniyle ipotek tesis edilirken eşin açık rızasının bulunması gerektiğine ve evliliğin ölüm ile sona ermesinin taşınmazın aile konutu niteliğini ortadan kaldırmayacağına karar verdi.

Genel Kurul buna gerekçe olarak “Evlilik ölümle sona ermekle birlikte davanın konusuz kaldığını söylemek mümkün değildir. Aksi düşünce davacının davasında haklı olup olmadığı konusunun araştırılmasına olanak
sağlanmadan taşınmazın icra ile satılması sonucunu doğuracak, bu durum ise büyük hak ihlallerine yol açacaktır”ı gösterdi.

Konya’da, kendi rızası olmadan banka borcu nedeniyle oturduğu evine
ipotek konulan kadın, ipoteğin kaldırılması ve konutuna “aile konutu şerhi
konulması için dava açtı. Deva devam ederken kadının kocası öldü.

Yerel mahkeme, yargılama sırasında eşin ölmesi nedeniyle davaya konu taşınmazın aile konutu
şerhi özelliğini kaybettiğine ve tapuya aile konutu şerhi konulması talebinin konusuz kaldığına karar verdi. Ancak yerel mahkeme, davaya konu taşınmaz üzerine ipotek tesis edilirken kadının haberinin olmadığını, açık rızasının alınmadığını, bankanın da konutun aile konutu olduğunu bildiğini belirterek ev üzerindeki ipoteği kaldırdı.

Davalı bankanın temyizi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, evlilik ölüm ile sona erdiğine göre dava konusu taşınmazın aile konutu olma niteliğinin kaybolduğu sonucuna varıldı. Bu nedenle konusuz kalan dava hakkında “karar verilmesine yer
olmadığına” şeklinde karar verilmesi gerekirken, ipoteğin kaldırılmasına karar
verilmesinin bozma nedeni sayıldığı belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.