Taşınmaz Değerleme Sistemi nedir?

Gayrimenkul Degerleme Sirketleri Uzmani - Gayrimenkul Biz

Gayrimenkul Degerleme Sirketleri Uzmani - Gayrimenkul Biz

Hükumetin 100 günlük eylem planında yer alan ‘Taşınmaz Değerleme Sistemi’ (TDS), Resmi Gazete’de yayımlanan 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer aldı.

Taşınmaz Değerleme Sistemi’nde amaç, alım ve satımlarda tapuya bildirilen değer ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki uçurumun ortadan kaldırılarak; gayrimenkulün gerçek bedeli üzerinden alım ve satım fiyatlarının gösterilmesi ile vergi kaçağının önüne geçmek.
Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yetkileri arasına ‘toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek’ ibaresi eklendi.
Böylece Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görev ve yetkisine ulaştı.

TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ KURULACAK

Bu kapsamda kurumun merkez teşkilatında “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar verildi.

Düzenlemede amaç, vatandaşın satış sırasında gayrimenkulün değerini rayiç değerin altında göstermesini önlemek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? 

Şu anda sadece konut kredisi alınırken uygulanan ekspertiz (değerleme) raporu, tüm satışlar için istenecek. Ekspertiz raporunda ortaya çıkan fiyatın altında satış bedeli bildirilemeyecek. Bu değerleme raporlarıyla elde edilen veri tabanı sayesinde de mahalle mahalle bölgesel fiyatlar belirlenecek. Belirlenen bu değer haritasına göre, fiyat ortalamaları oluşturulacak ve gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden tapuda işlem görecek. Uygulamanın başlaması için önce usul ve esasların belirlendiği bir yönetmelik çıkarılacak. Seçilen bir pilot bölgede uygulama denendikten sonra tüm Türkiye’ye yayılacak.

BUGÜNE KADAR ALICI VE SATICI BELİRLİYORDU

Bugüne kadar vergiye tabi alım satım değeri alıcı ve satıcının yaptığı sözleşme üzerinden belirleniyordu. Yeni düzenlemeyle vergiye tabi değer bölgenin rayicine göre devlet tarafından belirleneceği için alıcı ve satıcının gerçeğe aykırı beyanla düşük vergi ödemesinin önüne geçilecek.

YURT DIŞINDA TAPU İŞLEMİ YAPILABİLECEK

Ayrıca kararnameyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yurt dışı teşkilatı oluşturma yetkisi verildi. Burada amaç yurt dışından Türkiye’de ev alan vatandaşların ya da yabancıların resmi işlemlerini bulundukları ülkede gerçekleştirmek. Müdürlük, yurt dışında şirket kurup özel ve tüzel kişilerle de ortaklık kurabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.