Konkordato ne demek?

Konkordato yani iflas anlaşması, batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmadır.

Konkordato ne demek?

Konkordato ne demek?

Üst üste gelen olumsuz ekonomik gelişmeler sonrası maalesef sıkça duyduğumuz ‘Konkordato’ nedir?, Konkordato ne ifade ediyor? kısaca yazmak istedik.

Konkordato yani iflas anlaşması, batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmadır. 

Konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir işlemdir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordat işlemi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.

Konkordato işlemi, 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar.

Konkordato 4 bölümden oluşur:

1-Adi Konkordato
2- İflastan Sonra Konkordato
3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.