Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı nasıl olunuyor, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ve 2018 Yılı Değerleme Rapor Ücretleri ”Asgari Tarifesi” hakkında bilgi ve detayları yazımızda sizin için hazırladık.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı nasıl olunuyor, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ve 2018 Yılı Değerleme Rapor Ücretleri ”Asgari Tarifesi” hakkında bilgi ve detayları yazımızda sizin için hazırladık.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Nedir?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yılda iki defa gerçekleştirilen, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı alabilmek için geçilmesi gereken bir sınavdır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı tarafların hak ve faydalarının değerlemesini gerçekleştirir. Uzmanlar, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilebildikleri gibi, bu şirketlerle sözleşme imzalayarak değerleme hizmeti karşılığında eksper olarak da çalışabilirler. Gayrimenkul değerleme uzmanları, bu değerleme hizmetlerini tarafsız ve bağımsız ölçüt ile verilerle gerçekleştirmekle yükümlüler. Bu uzmanlar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”na sahipler. Kamu veya özel kuruluşlar ve bankacılık sektörü değerleme adına gayrimenkul değerleme uzmanına ihtiyaç duyuyorlar, bu sebeple geniş iş imkanlarına sahip bu uzmanlara olan ihtiyacın her sene artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavına 4 yıllık üniversite eğitimine sahip tüm adaylar başvuruda bulunabilir. Adayların hangi bölümden mezun olduklarının bu konuda herhangi bir önemi bulunmuyor. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını alabilmek adına 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak gerekiyor, ancak bu koşul, yalnızca lisansı almak üzere gerçekleştirilen başvurularda geçerli. Sınav başvurusu esnasında herhangi bir tecrübe koşulunun sağlanması gerekmiyor. Adaylar sınavda başarılı olmalarının ardından 3 sene boyunca çalışarak lisans alma hakkı kazanabiliyorlar. Dolayısıyla her sene daha da değerli hale gelen bu lisansın sınavına, geleceğini bu yönde planlayan her 4 yıllık üniversite bölümü mezunu başvurabiliyor.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavının İçeriği Nedir?

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı 4 modülden oluşuyor. “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı”, “Gayrimenkul Mevzuatı” ve”İnşaat Muhasebesi” bölümlerinden oluşan bu sınavda başarılı olabilmek adına, her bir konudan en az 50 puan, tamamının hesaba katıldığı ortalamadan ise en az 60 puan almak gerekiyor. Bu sınav çoktan seçmeli şeklinde gerçekleştiriliyor ve her soru 5 adet cevap şıkkı içeriyor. Her sorunun 4 puan değerinde olduğu bu sınavın her modülü 25 sorudan oluşuyor. Adaylar, lisans kazanmak amacıyla başvurdukları bu sınavın her konusunda ilk seferde başarılı olmak zorunda değiller, sınava daha sonra tekrar başvurabiliyorlar. Adaylar bu sınavlara hazırlanmak adına ilgili eğitim kurslarına başvurabildikleri gibi, konu içerikleriyle ilgili yazılmış kitaplarla kendileri de çalışabiliyorlar. Sınavla ilgili herhangi bir yönetmelik değişikliğinden veya diğer duyurulardan haberdar olabilmek adına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun İnternet sitesini düzenli olarak takip etmek gerekiyor.

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

Asgari Ücret Tarifesi, 30.12.2017 Tarih ve 30286 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; brüt 250 metrekareye kadar büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için değerleme ücreti 2018’de 498 TL olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2018 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetleri uygulamasına göre bağımsız bölüm niteliğindeki brüt 250 metrekareye kadar büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için değerleme ücreti 2018’de 498 TL olacak.

Ayrıca yeni karara göre;

– Brüt 251 ve 500 metrekare aralığında büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için 622 TL,
– Brüt 501 ve bin metrekare aralığında büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için 746 TL,
– Brüt 1001 metrekare ve 5 bin metrekare aralığında büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için bin 120 TL,
– Brüt 5 bin 1 ve üzeri büyüklüğe sahip konut ve işyerleri için bin 798 TL değerleme ücreti tarifesi uygulanacak.

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarına göre dükkan, plaza, iş merkezi, alışveriş merkezi için tahsil edilecek değerleme ücretleri ise;

Brüt metrekareDeğerleme ücreti 
1-250547 TL
251-500647 TL
501-2000797 TL
2.001-5.0001 bin 241 TL
5.001-20.0001 bin 798 TL
20.0012 bin 159 TL

şeklinde olacak.

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarına göre; bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel orman vb için belirlenen üç metrekare büyüklüğü kıstasına göre tahsil edilecek.

Bu gayrimenkullerin brüt alan büyüklüğü;
– Bir – 20 bin mertekare ise 598 TL,
– 20 bin 1 – 100 bin metrakare ise 697 TL,
– 100 bin 1 ve üzeri ise 839 TL değerleme ücreti ödenecek.

Bin metrekare arsanın değerleme ücreti 697 TL
2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarına göre arsalar için değerleme ücretleri ise şu şekilde olacak;

Brüt metrekareDeğerleme ücreti
1-1000697 TL
1001-10000845 TL
10001-250001 bin 139 TL
25001 ve üzeri1 bin 350 TL

Eski tarifeler arasindaki farklar ve zamlar;

20132014201520162017
KONUT300325360415445
DÜKKAN300325396457489
İMARLI ARSA450485504581623
TARLA BAHÇE450485432498534
FABRİKA750805396456489
HASTANE OKUL750805720830889
OTEL750805720830889
AKARYAKIT900975108013001389
ESKİ ESER YALI9001500162022002358
TOPLU TALEPLER17851950300036003858

 

 

30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30286 

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Savısı: 46/1559

Karar Tarihi: 22.12.2017

Kurul Karar Orgam’mn 22/12/2017 tarihli ve 46/1559 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir,

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Yereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.

3) İşbu esaslar çerçevesinde ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere değerleme rapora başına 2 (iki) Türk Lirası gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenir. Söz konusu tutarlar Birliğin belirlediği esas ve yöntemlere göre Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye aktarılır.

4) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir.

5) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.

6) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.

7) Değerleme konusu gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul işbu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.

8) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.

9) Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.

10) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.

11) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.

12) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.