Altın Emlak’tan Özelmacıklı: İmar Barışında TKGM Süreci Netleşti

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında, Tapu ve Kadastro süreci netleşti.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı

3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında, Tapu ve Kadastro süreci netleşti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklıİmar barışında, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, Tapu Sicil müdürlüklerinde işlemlerin nasıl ilerleyeceği yapılan düzenleme ile netleşmiş oldu. TKGM tarafından dün yayınlanan 1787 sayılı genelge ile öncelikle zemin tespit tutanağı hazırlanması gerekiyor. Gerekli diğer evrak ve kontroller sağlandıktan sonra, maliklerin tamamının muvafakati ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, iskan aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek” dedi.

Gözü Kapalı Başvuru Yapılmamalı
Müracaatta yapıya ilişkin tüm bilgilerin doğru verilmesi gerektiğinin altını çizen Özelmacıklı “Öncelikle zemin tespiti şart. Sonrasında ise yapının toplam inşaat alanın brüt olarak yani ortak alanlar ve tüm aykırılıklar dahil edilerek ölçülmesi gerekiyor. Bu aykırılıklara göre çizilmesi gereken de bir mimari proje söz konusu. Eğer kat maliklerinin oy birliği yoksa bina kat mülkiyetine geçemez” dedi.

Öncelikle Zemin Tespit Tutanağı Düzenlenmeli
İmar Barışı sürecinde, yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesinde başvurmadan önce inceleme yapılması gerektiğini belirten Özelmacıklı “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) veya Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) tarafından, yapı için zemin tespit tutanağı düzenlenmelidir. Eğer bu aşamada imar planında umumi hizmet alanında kalan yerler varsa, bunların terki gerekir. Bu belgede yapının kat adeti, cinsi, köşe noktaları gibi bilgiler yer alır. Eğer yapı üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde yer alıyorsa bu yerlere belge düzenlenmez” dedi.

Doğruluk Denetimi Mimarlarda
Yapı kayıt belgesinde beyan edilen yüzölçümlerin doğruluk denetiminin de mimarlar tarafından yapılacağını belirten Özelmacıklı “Zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgenin içeriğinden ve doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu. Mimarlar da yüz ölçümden sorumlu. Bu nedenle beyanları hatalı vermemek büyük önem yaşıyor” dedi.

Sonraki İşlem Tapu Müdürlüklerinde
Zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüklerince onaylanması sonrasında sürecin artık Tapu Müdürlükleri üzerinden devam edeceğini belirten Özelmacıklı “Yapı Kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı, kat mülkiyetine geçilecek ise tüm maliklerin onayladığı bağımsız bölüm numaraları ve arsa paylarını içeren mimari proje, yönetim planı, DASK poliçeleri talep edilecek. Bu aşamada Yapı Kayıt Belgesi ödenen tutar kadar bir bedel daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatırılacak. Ayrıca döner sermaye ve her bağımsız bölüm için 179,10-TL tescil harcı alınacak” dedi.

2 thoughts on “Altın Emlak’tan Özelmacıklı: İmar Barışında TKGM Süreci Netleşti

  1. Dediklerinize katılmakla birlikte Yapının 3.kişilere ait parsele veya yola kısmi taşması durumunda yapı kayıt belgesi düzenlenebilir. GYODERin İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ile 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği İMAR BARIŞI PANELİ nde bu durum Bakanlık yetkilileri tarafından açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kat mülkiyetine geçiş aşamasında ilgiliden muvafakat alınması kaydıyla ve tapuda tecavüzlü olarak tescil edilmesi kaydıyla cins değişikliği yapılabilir

  2. Yapi da depreme dayanıklılık nasil belirlenecek. Deprem öncesi temeli atılmış yada yapılmış iskansız binalar da tapu tarafından ekstra bir evrak istenecek mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.