2018'de yürürlüğe giren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu tebliği
Emlak Vergisi

2018’de yürürlüğe giren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu tebliği

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.